Dịch vụ tư vấn

Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật và Công Nghệ Lotus có đội ngũ chuyên gia tư vấn nhiều kinh nghiệm và trình độ chuyên sâu trong nhiều lĩnh vực sẽ trực tiếp thực hiện công tác tư vấn, xây dựng hệ thống quản lý phù hợp với từng doanh nghiệp. Lotus tư vấn cho khách hàng để lựa chọn những giải pháp tối ưu nhất giúp doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro, tiết kiệm chi phí, tải nguyên và xây dựng hệ thống quản lý đạt mức tiêu chuẩn chuyên nghiệp.
Để đạt được điều này, các chuyên gia của Lotus sẽ đến khảo sát trực tiếp tại cơ sở làm việc của khách hàng, phỏng vấn và làm việc trực tiếp cùng các nhân viên tại doanh nghiệp, lắng nghe và tìm hiểu phương pháp quản lý hiện tại của doanh nghiệp để đưa ra những khuyến nghị phù hợp nhất cho Khách hàng.

Lotus cung cấp các dịch vụ tư vấn gồm:

1. Tư vấn áp dụng Hệ thống tiêu chuẩn ISO cho doanh nghiệp.

2. Tư vấn hệ thống quản lý An toàn vệ sinh lao động

  • Tư vấn và lập hồ sơ an toàn, vệ sinh lao động
  • Tư vấn và xây dựng văn hóa an toàn cho doanh nghiệp
  • Tư vấn quy trình bồi thường và trợ cấp tai nạn lao động
  • Tư vấn quy trình xử lý tai nạn lao động tại doanh nghiệp