Kiểm định

Công ty Cổ phần Kỹ Thuật và Công Nghệ Lotus là đơn vị được BLĐTBXH cấp giấy chứng nhận có đủ chức năng kiểm định các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động theo quyết định số 910/QĐ-LĐTBXH.

Hoạt động kiểm định Kỹ thuật an toàn lao động là việc vô cùng quan trọng để đảm bảo an toàn cho người lao động và máy móc thiết bị trong quá trình lao động, vận hành. Chính vì vậy, Lotus đã trang bị đầy đủ về cả thiết bị, máy móc và nhân lực để đồng hành cùng Quý khách hàng trong lĩnh vực kiểm định Kỹ thuật an toàn lao động.


Kiểm định bình khí nén

Kiểm định bình khí nén

KIỂM ĐỊNH BÌNH KHÍ NÉN Kiểm định bình khí nén (bình tích áp) là quá trình kiểm tra, đánh giá sự phù hợp tình trạng kỹ thuật an toàn của thiết bị với các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành thiết bị. Tại sao phải kiểm định chứa khí nén? Kiểm …

Kiểm định Hệ thống đường ống dẫn khí y tế

Kiểm định Hệ thống đường ống dẫn khí y tế

KIỂM ĐỊNH HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG DẪN KHÍ Y TẾ Kiểm định đường ống dẫn khí y tế hay còn gọi là kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống đường ống dẫn khí y tế. Là quá trình kiểm tra, đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn của hệ thống dựa trên các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành nhằm đảm bảo an toàn khi …

Kiểm định Hệ thống đường ống dẫn hơi nước nóng

Kiểm định Hệ thống đường ống dẫn hơi nước nóng

KIỂM ĐỊNH HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG DẪN HƠI NƯỚC NÓNG Hệ thống đường ống dẫn hơi, nước nước nóng là hệ thống bao gồm các đường ống, phụ kiện đường ống, van để dẫn hơi nước, nước nóng từ điểm này đến điểm khác. Việc kiểm định hệ thống đường ống dẫn hơi nước, nước nóng là hoạt động kiểm tra, đánh giá …

Kiểm định nồi gia nhiệt dầu

Kiểm định nồi gia nhiệt dầu

KIỂM ĐỊNH NỒI GIA NHIỆT DẦU Kiểm định nồi gia nhiệt dầu là hoạt động đánh giá sự phù hợp tình trạng kỹ thuật an toàn của thiết bị theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn hiện hành nhằm đảm bảo an toàn khi sử dụng thiết bị. kiểm định nồi gia nhiệt dầu mang lại lợi …

Kiểm định lò hơi, nồi hơi, nồi đun nước nóng

Kiểm định lò hơi, nồi hơi, nồi đun nước nóng

Kiểm định lò hơi, nồi hơi đun điện, nồi đun nước nóng Kiểm định lò hơi hay kiểm định kỹ thuật an toàn lò hơi là quá trình đánh giá sự phù hợp tình trạng kỹ thuật an toàn của thiết bị với các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành nhằm đảm bảo an toàn khi sử dụng thiết bị. Các thiết bị có cùng đặc …

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật An toàn lao động

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật An toàn lao động

Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật và Công Nghệ Lotus được Bộ Lao Động - Thương Binh & Xã hội cấp Giấy chứng nhận có đủ điều kiện hoạt động Kiểm định kỹ thuật An toàn lao động số 171/GCN-KĐ ngày 03/08/2021. Chúng tôi có đủ năng lực kiểm định đối với các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao …