Một số hoạt động

Chiêu sinh khóa học Giảng viên huấn luyện An toàn vệ sinh lao động Tháng 10/2021

Chiêu sinh khóa học Giảng viên huấn luyện An toàn vệ sinh lao động Tháng 10/2021

Để đáp ứng nhu cầu đào tạo Người huấn luyện An toàn vệ sinh lao động của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, Công ty Cổ phần Kỹ Thuật và Công Nghệ Lotus xin trân trọng thông báo kế hoạch khai giảng khóa huấn luyện cho Người huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, cụ thể: 1. Đối tượng tham gia: …