Đào tạo & Phát triển

Lotus Mùa Trung thu

Lotus Mùa Trung thu

Tết Trung Thu Đầu Tiên! Như vậy là Lotus đã đón một mùa Tết Trung Thu đầu tiên, với phương châm lấy nguồn nhân lực là giá trị cốt lõi, Ban lãnh đạo Công ty dù đang phải gồng mình vừa chạy tiến độ các dự án,  đã chỉ đạo Công Đoàn tổ chức và chăm lo đời sống tinh thần cho các cháu thiếu nhi là mầm …